Menü
0
Ön itt jár: > >

ÁSZF

A weboldal tulajdonosának adatai

Név: Jancsó Donát egyéni vállalkozó

Nyilvántartásba vevő hatóság: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Székhely: Magyarország, 4027 Debrecen Füredi út 71/B. 10 em. 43 ajtó 

Telefonszám: +36-70-280-2808

Képviselő: Jancsó Donát

Adószám: 67847783129

E-mail: info@jatekceh.hu 

A tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefon 0-24: +36 1 700 2323

Tartalék telefon: +36 1 412 3448

Email: info@mhosting.hu

Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu

Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

Szerződés tárgya

 A termék jellemzői a konkrét termék leírásánál vannak részletezve. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amely bruttó árként értendő forintban, de nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetők meg.

Érvényesség és hatály

Ezen Általános Szerződési Feltételek lépnek hatályba a www.jatekceh.hu honlapon keresztül történő megrendeléskor. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.jatekceh.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Webáruház ) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződési feltételekben meghatározott Felek között jön létre.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, ezt Vevő tudomásul veszi. A jelen ÁSZF-ben foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a Weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a Webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A szerződéskötés nyelve magyar.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Rendelés és vásárlás

Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy szerződési nyilatkozatának megtétele fizetési kötelezettséget von maga után. A Webáruház 48 órán belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A megrendeléseket Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó emailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak emailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg.

A vásárlás menete

1. A megvásárolni kívánt termék vagy termékek kosárba helyezése a termék oldalon.

2. Ha már regisztrált az oldalon bejelentkezhet felhasználóneveével. A regisztráció nem kötelező, vendégként is vásárolhat.

3. Kosár oldalon szállítási mód kiválasztása, lehetőségek: Átvétel rendezvényen, Személyes átvétel Debrecenben, Futárszolgálat, Csomagpont vagy Csomagautomata

4. Fizetési mód kiválasztása, lehetőségek: Utánvét, átutalás, bankkártya

5. Megjegyzés megadása ha szükséges

6. Kölcsönzés esetén pipát kell tenni a kölcsönzés mezőbe

7. Általános szerződési feltételek elfogadása 

8. "Indulás a pénztárhoz most" gombbal továbbléphet a következő oldalra

9.  Számlázási és cím adatok megadása, itt lehetőség van a regisztrációra, de vendégként is folytathatja a vásárlást.

10. Továbblépés a "Pénztárhoz" a véglegesítésre

11.  Adatok ellenőrzése után "Megrendelés megerősítése"

 

Amennyiben rendelését véglegesítette, viszont a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor kérjük a  legrövidebb időn belül vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
Az oldalon feltüntettet termék árak bruttó árak, és nem tartalmazzák a szállítás költségét.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08:00 - 17:00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség rendelés feladására. Amennyiben a vásárló megrendelése 14:00 óra után érkezik, akkor az a következő munkanapon kerül feldolgozásra.
Fenntartjuk a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Erre kizárólag a vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A termék képei illusztrációk, melyek eltérhetnek a valóságtól. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, akkor az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség, vagy szerződéses kötelezettség alól.

Kölcsönzés

A webáruház üzemeltető a továbbiakban mint Bérbeadó szerepel, a megrendelő mint Bérlő szerepel.

A Bérbeadó határozatlan időre a Bérlő használatába adja a megrendelt terméket/termékeket.  A bérlet kezdete, az átvétel napja. A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a bérleti időtartamra a termék/termékek értékének 10%-át fizeti bérleti díjként minden megkezdett hét után, amelyből a termék/termékek teljes értékét átadja kaucióként. A Bérlő a terméket/termékeket tiszta, hiánytalan állapotban vesz át, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer. A felek erről a szerződés aláírásakor, az átadással egyidőben közösen meggyőződnek.  A Bérlő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Ha használat közben a Bérlő rendellenességet észlel, a Bérbeadót értesíteni. A Bérlő a Bérbeadó engedélye nélkül a készüléket harmadik személy használatába nem adhatja. Ha a Bérlő a terméket a Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be. A bérleti szerződés lejártakor a Bérlő köteles a terméket hiánytalan, tiszta állapotban a Bérbeadónak visszaszolgáltatni. Amennyiben a Bérlő a kölcsön szerződést le kívánja zárni, ezt jelzi a Bérbeadónak a fent megadott elérhetőségek valamelyikén és egyeztetnek a visszaadás módjáról és időpontjáról. Bérbeadó a termék/termékek visszaadásának napján számlát készít a kölcsön szolgáltatásról és visszafizeti vagy visszautalja a szolgáltatás díjával csökkentett kauciót. A visszaküldés költsége a Bérlőt terheli. Ha a termék a Bérlő hibájából megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, a Bérbeadó nem köteles a kaució összegét visszafizetni.

 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó rendelkezései (Ptk. 423–433. §) az irányadóak.

Szállítás

A kiszállítás 13 000 Ft felett ingyenes Magyarországon.

Személyes átvétel: Személyes átvételre Debrecenben van lehetőség, egyeztetés alapján. Kiszállítási helynek rendezvény is megadható naptárunkból.

Házhozszállítás: Utánvét esetén a futárnak fizethet bankkártyával (kártyás vásárlási tranzakció), vagy készpénzzel. (Díj 990 Ft 13 000 Ft-ig, felette ingyenes)

Átvétel Csomagponton/Csomagautomatából:  Utánvét esetén a a csomagautomatáknál csak bankkártyával lehet fizetni. Csomagponton készpénzes fizetésre is lehetőség van.  (Díj 690 - 890 Ft 13 000 Ft-ig, felette ingyenes)

Fizetés

Átutalás: Bankszámlaszám: 10700141-57773740-56000003 Átutaláskor a közlemény rovatba kérjük írja be megrendelése számát.

Utánvét: A termék átvételekor készpénzzel vagy bankkártyával történik a fizetés.

Bankkártya: Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja VISA és Mastercard dombornyomott kártyákhoz, ill. egyes VISA Electron, V Pay kártyákhoz. A Kereskedő/Jancsó Donát e.v. székhelyének országa és országkódja: Magyarország (HU).

Szavatosság és Jótállás

Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
 • Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
 • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
–  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
–  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

 • Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
 • Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállás, rendelés lemondás

A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a Vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen vagy telefonon: a Játék Céh Ügyfélszolgálatnak +36-70-280-2808.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles is visszajuttatni a terméket a Webáruháznak (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül).

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő elállása esetén a webshop üzemeltető az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti. A Játék Céh kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. Nem köteles azonban visszatéríteni a Vevőnek az esetleges emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.

A fenti jogszabály által közölt elállási nyilatkozatmintát és tájékoztatót az alábbi jogszabály mellékleteiben kintheti meg, másolhatja ki, egyben megismerheti a hivatkozott jogszabály teljes tartalmát. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át!

Panaszkezelés

 Amennyiben a rendelése kapcsán valamilyen gondot észlel, akkor vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot. A csomag átvételekor tapasztalt probléma esetén hívja ügyfélszolgálatunkat (+36-70-280-2808). Már átvett csomagok esetében kérjük, hogy hívja ügyfélszolgálatunkat, és e-mailben jelezze cégünk felé az alábbiakat:

 • Megrendelő neve
 • Rendelési szám
 • Panasz típusa és leírása

Leggyakrabban előforduló esetek kezelése:

 • Előre fizetett, de a csomagért átvételkor pénzt kérnek - Ha van lehetősége rá, akkor azonnal hívja telefonon ügyfélszolgálatunkat. Rövid időn belül töröltetni tudjuk az utánvét összegét, és átveheti a csomagot. Amennyiben átvette a csomagot, akkor írja meg ügyfélszolgálatunknak a bankszámla számát és a számla tulajdonosának a nevét. Pár napon belül visszautaljuk a pénzt.
 • Sérült terméket kapott, akkor készítsen fotót a termékről. Amennyiben a sérülés miatt a termék nem használható, akkor kicseréljük a terméket, és térítésmentesen újra kiszállítjuk.

Vitás kérdések rendezése

A Játék Céhnek és a vásárlónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a magyar jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.